RODO

Jako Firma AKSENT Andrzej Krzyszkowski z siedzibą w Rączna 487, 320-060 Liszki, NIP 679-162-41-47 w świetle przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi prawami.

JAK I DLACZEGO SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE W FIRMIE AKSENT?

 1. Przy zawieraniu umowy pozyskujemy Państwa dane osobowe i są to:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania oraz adres -miejsce wykonania usługi,
  • numer telefoniczny – kontaktowy oraz adres e-mail,
  • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu,
  • danych o numerze konta bankowego i danych towarzyszących – w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym.
 2. Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w celu:
  • zrealizowania usługi,
  • możliwości usunięcia usterek i wad produktów w ramach gwarancji, w okresie trwania ochrony gwarancyjnej.
 3. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług zawartych w umowie o dzieło:
  • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO) w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz rozpatrywania reklamacji,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów AKSENT Andrzej Krzyszkowski (art. 6 ust.1 f RODO) w celu: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. Procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamiania właściwych organów); odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi oraz wsparcia obsługi.
 4. Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
  Możemy również przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych o ile Państwo udzielicie odrębnej zgody na takie przetwarzanie – dotyczy zgody na wystawienie opinii w serwisach internetowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwa wycofana.

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • Organom państwowym (np. Prokuratura, Policja), organom kontroli państwowych, którym jako przedsiębiorca podlegamy (Urząd Skarbowy, ZUS, itd.);
 • Partnerowi – firmie prowadzącej nasze księgi podatkowe (dotyczy danych na fakturach VAT)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych, czyli do usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
  • w celu wystawienia opinii w serwisach Internetowych – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
  • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo wycofać każdą zgodę którą Państwo wyrazili, w dowolnej chwili – od tego momentu zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Chcesz podjąć współpracę już teraz?
A może masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń: 605 992 190

Napisz:

Przepisz kod

captcha


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów złożenia oferty przez AKSENT A. Krzyszkowski - Zapoznaj się z informacją RODO

projekt graficzny strony www kraków